Na czym polega obsługa kadrowo-płacowa?

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje wszystkie prace z zakresu kadr i płac. Usługi z tej dziedziny świadczone są przez biura rachunkowe lub księgowe. Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest bardzo szeroki i najczęściej dostosowywany do potrzeb konkretnej firmy lub organizacji.

Kategoria: Blog

obsługa płacowo kadrowa

Standardowe działania, które wchodzą w skład obsługi kadrowej, obejmują m.in. prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników, zarządzanie dokumentacją dotyczącą przebiegu zatrudnienia, zatrudnianie pracowników w ramach umów cywilnoprawnych, prowadzenie działań związanych z ZUS (rejestracja, wyrejestrowywanie, tworzenie korespondencji). Warto wziąć pod uwagę również rejestrację zwolnień lekarskich oraz prowadzenie rejestru szkoleń BHP czy urlopów wypoczynkowych.

Obsługa płacowa, która najczęściej połączona jest z usługami kadrowymi, obejmuje tworzenie rozliczeń listy wynagrodzeń czy list wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych. Dodatkowo w ramach obsługi płacowej sporządzanie i prowadzona jest dokumentacja podatkowa, zarówno miesięcznych, jak i rocznych deklaracji i rozliczeń.

Specyfika obsługi kadrowo-płacowej

Obsługa kadrowo-płacowa firm polega na prowadzeniu najważniejszych spraw osobowych pracowników, w tym m.in.:

  • rozliczanie urlopów,
  • prowadzenie kartotek pracownika,
  • kierowanie na okresowe badania lekarskie,
  • przeprowadzanie czynności związanych z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy,
  • prowadzenie bieżącej obsługi kadrowej – wydawanie zaświadczeń, świadczenie usług doradczych z zakresu prawa pracy, sporządzanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych,
  • przekazywanie dokumentacji do ZUS,
  • obsługa świadczeń socjalnych oraz z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Poza tym obsługa kadrowa może obejmować również analizę rynku pracy oraz przeprowadzanie rekrutacji.

Jak się zatem okazuje, obsługa kadrowo-płacowa jest dziedziną stosunkowo obszerną i obejmuje szereg różnorodnych działań. Może dotyczyć również czynności, które swoim zakresem obejmują również wykonywanie doradztwa podatkowego czy wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W takich sytuacjach warto nawiązać współpracę ze specjalistami, którzy posiadają stosowne formalne uprawnienia. Przykładem może być sporządzanie deklaracji podatkowych, wchodzące w zakres czynności doradztwa podatkowego, za które mogą być odpowiedzialne podmioty osoby posiadające specjalne uprawnienia, czyli doradcy podatkowi, adwokaci, radcy prawni czy biegli rewidenci.

<a href=pinit fg en rect gray 20