Jakie są formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce?

Kategoria: Blog

działalność

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce musimy zadeklarować w jaki sposób będziemy odprowadzać podatek do Urzędu Skarbowego. Do wyboru są cztery podstawowe metody rozliczania się. Jeśli dopiero planujemy założyć swoją działalność, warto by zaufany doradca podatkowy zapoznał się z jej założeniami i doradził, który sposób rozliczania się (przynajmniej na początku działalności) powinniśmy wybrać. Każda z form posiada swoje wady i zalety, dobrze więc przed jej wyborem upewnić się, czy korzystając z niej będziemy mogli np. rozliczać się małżonkiem lub zatrudniać pracowników na umowę o dzieło.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Jeśli nie zgłosimy innej formy rozliczania się, właśnie ta metoda zostanie przyznana nam z automatu. Jest on naliczany od faktycznego dochodu. Występują tu dwie stawki. 18%, jeśli nasz dochód roczny wyniesie maksymalnie 85 528zł, jeśli będzie wyższy, od nadwyżki zapłacimy już 32%.

Podatek liniowy

Podatek liniowy również płaci się od faktycznego dochodu. Wynosi on zawsze 19%, nie musimy więc się martwić przekroczeniem jakiegoś progu zarobków. Jest on lepszym wyborem w wypadku tych osób, które nigdy nie są pewne, czy przekroczą magiczną granicę 85 528zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek ryczałtowo mogą płacić tylko zdefiniowane grupy podatników. Płaci się go od przychodu, nasze koszty Urzędu Skarbowego nie interesują. Jego stawki to 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% i zależą od tego z jakiego tytułu osiągnęliśmy przychód.

Karta podatkowa

Jest to najprostsza forma opodatkowania, nie wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia żadnych ewidencji ani zeznań. Z tej metody może skorzystać tylko wąska grupa zdefiniowana w przepisach prawa (np. drobni rzemieślnicy). Wysokość podatku obliczana jest przez Urząd Skarbowy na podstawie szacunków.

<a href=pinit fg en rect gray 20