Różnice między księgowością a rachunkowością

Kategoria: Blog

długopis i kalkulator

Terminy rachunkowość i księgowość nierzadko stosowane są jako synonimy. Tymczasem te dwa obszary, choć wyrastają ze wspólnego gruntu, różnią się pod względem zadań i założeń. Co to za różnice i w jaki sposób przekładają się na funkcjonowanie podmiotów korzystających z tego typu usług?

Co warto wiedzieć na temat rachunkowości?

Rachunkowość jest sformalizowanym systemem umożliwiającym ewidencję zdarzeń gospodarczych w mierniku pieniężnym oraz przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych. Obejmuje działania związane z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji, które stanowią oparcie dla określonych decyzji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Krótko mówiąc – rachunkowość stanowi odzwierciedlenie oraz ocenę procesu prowadzenia działalności i ma na celu utworzenie zgodnego z rzeczywistością obrazu sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa. Zajmuje się więc każdym zdarzeniem gospodarczym, które wyrażone jest w mierniku pieniężnym i oddziałuje na sytuację finansową danego podmiotu gospodarczego.

Co to oznacza w praktyce? Korzystając z usług biura rachunkowego, będziemy mieć świadomość realnej sytuacji finansowej i majątkowej naszego przedsiębiorstwa. Co więcej, pomoże nam ono również podjąć szybkie i skuteczne działania w przypadku, gdy nasza działalność zostanie narażona na straty czy bankructwo.

Rozróżniamy szereg specjalistycznych odmian rachunkowości, w tym rachunkowość bankową, podatkową, finansową, zarządczą i budżetową. Z uwagi na rozwój technologii i samego rynku od jakiegoś czasu mówi się również o rachunkowości kreatywnej czy komputerowej.

Księgowość – zakres i funkcje

Księgowość jest, obok kalkulacji i sprawozdawczości, jednym z podstawowych elementów składowych rachunkowości. Obsługa księgowa zajmuje się rejestracją wszelkich właściwie udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w danej działalności gospodarczej i mają wpływ na majątek firmy. W zależności od potrzeb rejestracja ta może przebiegać w ujęciu pieniężnym lub ilościowym.

W stosunku do rachunkowości zakres księgowości jest więc o wiele mniejszy. Obejmuje ona wszystkie transakcje kupna i sprzedaży przeprowadzane przez przedsiębiorstwo, środki wykorzystywane na opłacanie pracowników czy reklamowanie działalności, a także rejestr kwot przeznaczonych na spłatę podatków.

Podstawowe działania w ramach księgowości prowadzonej dla przedsiębiorstwa to:

  • porządkowanie i katalogowanie dokumentacji przedsiębiorstwa,
  • prowadzenie jego ksiąg rachunkowych,
  • wycena aktywów i pasywów,
  • zestawienia sald i obrotów,
  • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych,
  • składanie deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa oraz deklaracji ZUS,
  • nadzorowanie prawidłowości rozliczeń przedsiębiorstwa z kontrahentami i instytucjami publicznymi,
  • weryfikacja dowodów księgowych.

Biuro rachunkowo-księgowe GALANT oferuje wsparcie dla małych i średnich firm lub osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Obejmuje ono usługi doradców podatkowych na etapie wyboru formy i sposobu opodatkowania działalności, a także obsługę kadrowo-płacową oraz księgowość pełną lub uproszczoną. Wszystkie działania biura księgowego są ściśle dostosowane do możliwości i potrzeb przedsiębiorstwa. Oprócz tradycyjnej formy świadczenia usług GALANT prowadzi również księgowość wirtualną.

<a href=pinit fg en rect gray 20