Jakie świadczenia pełni obsługa kadrowa w firmie?

Kategoria: Blog

obsługa kadrowa w firmie

W niektórych firmach zatrudniane są osoby odpowiedzialne za obsługę kadrową przedsiębiorstw. Część pracodawców decyduje się jednak na outsourcing i zleca wykonywania obowiązków zewnętrznym podmiotom. Niezależnie jednak od tego, kto dokładnie jest odpowiedzialny za obsługę kadrową w firmie, zakres realizowanych zadań jest identyczny. Jakie zatem świadczenia pełni obsługa kadrowa w firmie? Główny obszar działań polega przede wszystkim na sporządzaniu oraz prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji. Do obowiązków oddelegowanych do tego specjalistów należy zatem między innymi prowadzenie ewidencji czasu pracy, naliczanie urlopów wypoczynkowych oraz macierzyńskich czy rozliczanie zwolnień chorobowych. Oprócz tego obsługa kadrowa polega również na prowadzeniu kartotek pracowniczych. W składzie tego rodzaju akt znajdują się na przykład dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej.

Obsługa kadrowa związana z zatrudnieniem pracowników

Do zadań specjalistów od kadr w firmie należy także prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnianiem pracowników. Ich rolą jest zatem między innymi sporządzanie umów o pracę, a także umów cywilnoprawnych. Ponadto są oni odpowiedzialni również za zgłaszanie osób zatrudnianych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ich kierowanie na badania wstępne, a po nawiązaniu współpracy również na okresowe. Warto zaznaczyć obsługa kadrowa firm polega także na dopełnianiu wszelkich formalności związanych z ustaniem zatrudnienia danej osoby. W tym obszarze zakres działań obejmuje między innymi:

  • sporządzanie wypowiedzeń,
  • przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
  • przedstawienie informacji o prowadzonej oraz gromadzonej dokumentacji pracowniczej.
<a href=pinit fg en rect gray 20