Polski system podatkowy

Kategoria: Blog

Fotolia 77746462 Subscription Monthly M 1200x540

Charakterystyka systemu podatkowego

Pozycja międzynarodowa państwa zależy od sił zbrojnych, gospodarki, współpracy międzynarodowej oraz budżetu państwa. Im większe finanse tym większe możliwości. Fundusze zależą od podatków, czyli obowiązkowych i bezzwrotnych opłatach pobieranych od obywateli na rzecz rozwoju kraju. W celu sprawnego pobierania należności każde państwo wprowadza indywidualny system podatkowy. Zespół opłat działających w obrębie kraju i tworzących całość prawną i ekonomiczną. Zbiór przepisów prawnych określających pobór należności pieniężnych nałożonych na obywateli.

 

System podatkowy w Polsce

Każde państwo posiada indywidualny system podatkowy. Polski system został wprowadzony w kwietniu 1997 roku wraz z Konstytucją Rzeczpospolitej Polski. Określany jest w art. 217 według, którego każdy mieszkaniec kraju ma obowiązek płacenia podatków zgodnych z określonymi stawkami i zasadami. Regulacje podatkowe korygowane są również w Ordynacji Podatkowej z sierpnia 1997 roku. Wszelkie zmiany w podatkach mogą być wprowadzane za pomocą wniosków i uchwał.

System składa się z 13 różnych rodzajów podatków bezpośrednich i pośrednich. Podatek bezpośredni odnosi się do dochodów i majątku mieszkańca. Działa według zasady – im większy dochód, tym większy podatek. Podatek pośredni zaś związany jest z wydatkami na dobra i usługi, z których korzysta obywatel.

Polski system podatkowy informuje o zobowiązaniach finansowych obywatela w stosunku do państwa. Prowadząc działalność gospodarczą warto jest dokładnie zapoznać się z systemem, by uniknąć późniejszych kłopotów. W określonych wypadkach warto jest również skorzystać z http://www.galant.net.pl/profesjonalnego doradztwa podatkowego.

<a href=pinit fg en rect gray 20