Prowadzenie jednoosobowej firmy a księgowość – wszystko, o czym warto wiedzieć

Kategoria: Blog

wyniki finansowe firmy

Rozpoczęcie działalność gospodarczej wymaga wyboru sposobu prowadzenia księgowości, która jest obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy. Wybór rodzaju  księgowości wpływa na formę rozliczeń podatkowych. Co warto zatem wiedzieć o księgowości?

Wybór formy prowadzenia księgowości

Prowadzenie księgowości najlepiej powierzyć zaufanym biurom rachunkowym, oferującym pełną obsługę księgową firm. Masz wtedy gwarancję rzetelnego, aktualnego i profesjonalnego prowadzenia wybranego rodzaju księgowości.

Możesz wybrać księgowość pełną, ale jest bardzo skomplikowana i kosztowna. Jest też obowiązkowa, jeśli osiągnąłeś w zeszłym roku obrót większy niż 2 mln euro. Jeśli nie, o wiele lepszym wyborem jest księgowość uproszczona, czyli Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) lub ryczałt ewidencjonowany. KPiR ewidencjonuje sprzedaż i wydatki firmy, mając możliwość pomniejszenia podatku należnego o koszty prowadzenia działalności. Rozliczenie podatku występuje na zasadach ogólnych (12% lub 32%) lub liniowo (19%).

Ryczałt ewidencjonowany to ewidencjonowanie jedynie przychodów, bez uznawania ponoszonych kosztów, a więc także bez możliwości jego odliczania od podatku. Stawki płaconego podatku zależą od prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do 17%. W przypadku wyboru tej formy, nie ma możliwości rozliczania się z małżonkiem, ani stosowania ulg podatkowych (tak, jak w przypadku zasad ogólnych).

O czym trzeba jeszcze pamiętać?

O tym, że w księgowości uproszczonej wymaga się też prowadzenia dodatkowych ewidencji: VAT, wyposażenia, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przebiegu pojazdów. Dlatego też bardzo ważne jest zaufanie i bezkonfliktowa współpraca między księgową a przedsiębiorcą. Od jego rzetelności i profesjonalizmu zawodowego zależy terminowe rozliczanie się z US i ZUS.

<a href=pinit fg en rect gray 20