Księgi handlowe z pełną sprawozdawczością – czym się charakteryzują?

Kategoria: Blog

raport finansowy

Księgi rachunkowe (handlowe) są uznawane za jedną z najbardziej rozbudowanych form prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie. Ale są również najbardziej precyzyjne i najdokładniej przedstawiają stan finansowy i kondycję ekonomiczną firmy.

Kto i kiedy musi prowadzić pełną księgowość?

Księgi rachunkowe należą do najbardziej skomplikowanych w systemie rachunkowym, dlatego ich prowadzenie powierza się profesjonalnym biurom księgowym. Zgodnie z prawem, do prowadzenia pełnej księgowości zobligowane są spółki akcyjne, komandytowo-akcyjne, komandytowe i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także pozostałe spółki i działalności gospodarcze, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły obrót wyższy niż 2 mln euro (w przeliczeniu na złotówki).

Na czym polegają księgi rachunkowe?

Księgi składają się z dziennika, konta księgi głównej, konta księgi pomocniczej, zestawienia obrotów i sald w księdze głównej i pomocniczej oraz wykazu aktywów i pasywów. Rejestrowane są w nich, na podstawie dowodów księgowych, wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w firmie. Rozliczane są przelewy wychodzące i przychodzące, dokumenty kupna, sprzedaży i wszystkie transakcje, które mają wpływ na stan finansowy i kondycję ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Co daje pełna księgowość?

Pełna sprawozdawczość zawarta w księgach handlowych pozwala dokładnie ocenić stan finansowy firmy, zauważyć zmiany w poziomie zobowiązań czy w przepływach pieniężnych. Przejrzystość sytuacji finansowej pozwala na lepsze planowanie inwestycji i podejmowanie decyzji, związanych z przyszłością firmy. Ponadto taka klarowność ekonomiczna wzbudza większe zaufanie kontrahentów, zachęcając ich do współpracy i inwestowania. Co ważne, dbanie o rzetelne prowadzenie księgowości zwiększa także zaufanie Urzędów Skarbowych.

<a href=pinit fg en rect gray 20