Strona główna » Usługi księgowe w Szczecinie » Pełna księgowość Szczecin

Pełna księgowość Szczecin

Do ewidencjonowania operacji gospodarczych są zobowiązani właściciele wszystkich przedsiębiorstw. Nasze biuro rachunkowe ze Szczecina oferuje prowadzenie takiej ewidencji w postaci między innymi księgowości pełnej. Jakie podmioty są do tego zobligowane? Wpływ ma na to forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej oraz – przede wszystkim – przychód osiągnięty przez firmę w roku poprzedzającym ten, za który zacznie obowiązywać księgowość. Jeśli przekroczył on równowartość dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki, przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić pełną księgowość. Na ten najbardziej rozbudowany sposób ewidencjonowania składają się następujące usługi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (główna i pomocnicze), na podstawie których obliczane są zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczanie PIT, VAT, CIT,
 • sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie dokumentacji w ramach obsługi kadrowo-płacowej,
 • ewidencja wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • opracowanie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji ich przebiegów,
 • obliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to zaawansowany i dość skomplikowany, a jednocześnie precyzyjnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Głównym zadaniem pełnej księgowości jest generowanie wszystkich informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni czasu, a także kontrola prowadzonych działań oraz analiza podjętych czynności.

W pierwszej kolejności pełna księgowość służy do obliczania podatku, jednak jest to tylko niewielka część prowadzonych działań, które obejmują ewidencjonowanie wszystkich kwestii finansowych danego przedsiębiorstwa. Ewidencji powinien podlegać właściwie każdy grosz przepływający przez firmę, w tym operacje bezgotówkowe. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wynikają z ustaw m.in. Ustawy o Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości itd.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość to idealne narzędzie efektywnego zarządzania firmą, ale należy pamiętać, że działania tego rodzaju są dość skomplikowane i sformalizowane, dlatego należy oddać je w ręce profesjonalistów. Do podmiotów, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, zaliczamy m.in.: spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjne. Muszą one bezwzględnie prowadzić księgi rachunkowe. Dotyczy to również osób zagranicznych i oddziałów oraz przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są również osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, partnerskie i spółdzielnie socjalne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów czy operacji finansowych przekroczyły poziom 1,2 mln euro.

Specyfika pełnej księgowości

Jak już zostało wspomniane, pełna księgowość obejmuje bardzo skomplikowane i złożone procesy. Należy m.in. utworzyć szereg kont — syntetycznych i analitycznych, kontrolować poszczególne zdarzenia w tych księgach, wypełniać obowiązki sprawozdawcze (m.in. sporządzanie sprawozdań finansowych itp.). Kluczowe znaczenie ma oczywiście profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Z czego konkretnie składa się pełna księgowość? Tego rodzaju ewidencja obejmuje prowadzenie:

 • dziennika,
 • konta księgi głównej,
 • konta księgi pomocniczej.

Oprócz tego konieczne jest wykonywanie:

 • zestawień obrotów oraz sald umieszczonych w księdze głównej,
 • zestawień sald na kontach pomocniczych,
 • wykazów składników pasywów i aktywów.

Jeśli zatem szukają Państwo firmy oferującej kompleksowe usługi związane z prowadzeniem pełnej księgowości, zachęcamy do nawiązania współpracy z naszym biurem. Gwarantujemy atrakcyjne formy rozliczenia oraz profesjonalną pomoc udzielaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.