Strona główna » Usługi księgowe w Szczecinie » Księgowość uproszczona Szczecin

Księgowość uproszczona Szczecin

Każdy przedsiębiorca w Polsce zobowiązany jest do ewidencjonowania operacji gospodarczych. Można to robić na kilka sposobów, a jednym z nich jest prowadzenie księgowości uproszczonej. Tego rodzaju usługę oferuje nasza firma. I choć nasza siedziba mieści się w Szczecinie, posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw z całej Polski. Czym dokładnie jest księgowość uproszczona? Księgowość uproszczona to zestaw podstawowych, prostych zasad gromadzenia informacji finansowych do dyspozycji władz skarbowych. Ten rodzaj określania zobowiązań podatkowych dotyczy przede wszystkim małych przedsiębiorstw. Podstawową czynnością uproszczonej księgowości jest obliczanie i kontrolowanie podatku.

Prowadzenie księgowości uproszczonej

Z uproszczonej księgowości mogą korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 milionów euro w przeliczeniu na polską walutę. Wszystkim tym podmiotom działalności gospodarczej oferujemy prowadzenie uproszczonej księgowości.

W ramach oferty prowadzimy:

  • ewidencję środków trwałych,
  • ewidencję wyposażenia,
  • ewidencję przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT),
  • księgę przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania skalą podatkową czy podatkiem liniowym,
  • jeśli Klient jest czynnym podatnikiem VAT – rejestr podatku VAT od sprzedaży produktów i usług oraz zakupów,
  • ewidencję przychodów – gdy mamy do czynienia z opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Co się dzieje jednak w przypadku podmiotów, których przychód przekroczył wspomnianą wcześniej kwotę? Wówczas zobowiązane są one do prowadzenia pełnej księgowości. Warto jednak zaznaczyć, że tego rodzaju formę ewidencjonowania operacji gospodarczych, również mogą Państwo zlecić naszej firmie. W przypadku zainteresowania ofertą zachęcamy do kontaktu.

Formy uproszczonej księgowości – ryczałt ewidencjonowany

Firmy, które chcą rozliczać się przy pomocy uproszczonej księgowości, mają do wyboru trzy podstawowe formy. Pierwszym z nich jest ryczałt ewidencjonowany. W tym przypadku przedsiębiorca nie uwzględnia w rozliczeniu żadnych kosztów, ponieważ nie może ich sobie odliczyć i płaci stałą stawkę podatku od całości przychodu. Stawki są niższe niż w przypadku skali podatkowej, jednak brak rozliczenia kosztów przychodu powoduje, że jest to forma opłacalna wyłącznie w określonych sytuacjach. Można wybrać ryczałt również wtedy, gdy przedsiębiorstwo spełnia określone warunki w obszarze swojej działalności.

Karta podatkowa oraz księga przychodów i rozchodów

Alternatywę dla ryczałtu ewidencjonowanego stanowi karta podatkowa. Dostępna jest tylko dla niektórych podmiotów gospodarczych. Stawka podatku w przypadku karty podatkowej uzależniona jest od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność (ilość mieszkańców) i od tego, czy i ilu pracowników jest zatrudnionych w danej firmie. Stawkę odczytuje się z tabelki i jest niezależna od osiąganego przychodu.

Ostatnią formą uproszczonej księgowości jest księga przychodów i rozchodów. To bez wątpienia najpopularniejsza forma prowadzenia księgowości przez firmy, głównie przez jednoosobowe działalności gospodarcze. Podatek opłacany jest adekwatnie do osiąganych zysków (przychód pomniejszony o koszty). Podatnik może rozliczać się przy pomocy skali podatkowej (18% i 32%) lub przy pomocy stawki podatku liniowego (19%).