Jak przejść na pełną rachunkowość?

Kategoria: Blog

pełna rachunkowość

Każde przedsiębiorstwo zgodnie z prawem musi rozliczać się ze swojej działalności. Jednym ze sposobów na prowadzenie rozliczeń jest pełna rachunkowość. Niezależnie od wielkości prowadzonej działalności można zdecydować się na przejście na pełną rachunkowość. Jednak zanim to zrobimy warto wiedzieć, czym ona jest oraz jak należy ją poprawnie prowadzić. Ponadto należy zapoznać się z wymaganiami, które towarzyszą przejściu na pełną rachunkowość.

Czym jest pełna rachunkowość?

Prowadzenie pełnej rachunkowości to nic innego jak rejestrowanie przychodów i rozchodów. Jednak jest to bardziej złożona forma rozliczania i wiąże się z prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów. Co więcej, wymaga od przedsiębiorstwa stworzenia odpowiedniej ilości kont. Są to konta analityczne oraz syntetyczne, na których ewidencjonuje się każdy wydatek oraz przychód przedsiębiorstwa. Ma to na celu ustalenie całkowitego dochodu lub straty przedsiębiorstwa oraz określenie wysokości opodatkowania.

Kiedy należy przejść na pełną rachunkowość?

Prowadzenie pełnej rachunkowości jest obowiązkowe w przypadku osiągnięcia określonej wartości netto za sprzedaż usług i dóbr. Jeśli w danym roku operacje finansowe będą większe od 2 000 000 euro, to osoby fizyczne, spółki cywilne oraz jawne oraz spółki partnerskie będę zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości od następnego roku. Firmy o tej formie prawnej mogą się również dobrowolnie zdecydować na przejście na pełną rachunkowość, w przypadku mniejszego wyniku finansowego. Natomiast bez względu na osiągane wyniki finansowe pełną rachunkowość muszą prowadzić spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz komandytowo – akcyjne.

Z czym wiąże się prowadzenie pełnej rachunkowości?

Pełna rachunkowość zobowiązuje nas do wykazywania każdej transakcji związanej z działalnością firmy. Dlatego biuro księgowe będzie nieocenioną pomocą podczas prowadzenia pełnej rachunkowości. Nasi specjaliści poprowadzą wymagane dzienniki, księgi główne i pomocnicze oraz zajmą się sporządzeniem zestawień obrotów i sald na poszczególnych kontach. Dodatkowo przechodząc na pełną księgowość firma musi sporządzić inwentaryzację majątku, wprowadzić dokumentację i zasady jej prowadzenia, sporządzić bilans otwarcia oraz otworzyć księgi rachunkowe.

<a href=pinit fg en rect gray 20