Na czym polega audyt księgowy?

Kategoria: Blog

audyt księgowy

Audyt księgowy stanowi jedną z najlepszych form kontroli i podniesienia wiarygodności danego przedsiębiorstwa lub organizacji. Jego zasady określa ustawa o rachunkowości. Audyt to przede wszystkim dokładna analiza dokumentacji i stanu finansowego firmy.

Tego typu usługa polega na:

  • badaniu ksiąg rachunkowych, regularności ich prowadzenia i zawartych w nich treści,
  • kontroli sprawozdań finansowych,
  • weryfikacji spraw związanych z kadrą i płacami,
  • doradztwie w zakresie prowadzenia systemów księgowania,
  • doradztwie w zakresie działania rachunkowości i kontroli finansowych w przedsiębiorstwie,
  • ewentualnym przekształceniu księgowości w firmie.

Nasze biuro, którego domeną jest specjalistyczne prowadzenie księgowości, dokonuje kompleksowych audytów dla różnego rodzaju działalności. Audyt księgowy pozwala na sprawdzenie kondycji firmy, ale również perspektyw na rozwój. Najważniejszym zadaniem tego procesu jest jednak analiza wiarygodności, wypłacalności i działania przedsiębiorstwa. Pracownik naszego biura dokonuje kontroli niezbędnych dokumentów, prowadzi także bezpośrednie rozmowy z prawnikami spółki oraz jej pracownikami.

Kogo obejmuje audyt księgowy?

Ustawa o rachunkowości dokładnie określa jednostki, które są zobowiązane do przeprowadzania audytu, jednak kontroli można również poddać się dobrowolnie. Na takie rozwiązanie często decydują się niewielkie prywatne firmy, organizacje użytku publicznego lub uczelnie. Ma to na celu podniesienie wiarygodności, a tym samym renomy.

Obowiązkowemu audytowi muszą poddać się największe jednostki gospodarcze takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz spółki akcyjne. Dotyczy to również jednostek, których działanie opiera się na przepisach o publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych oraz organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Dodatkowo audytowi muszą poddać się jednostki, które spełniają co najmniej dwa warunki z wymienionych (dotyczą poprzedzającego roku obrotowego):

  • zatrudniają średniorocznie, w przeliczeniu na pełne etaty, minimum 50 osób,
  • suma ich aktywów na koniec roku wyniosła co najmniej 2,5 miliona euro,
  • przychody netto wyniosły co najmniej 5 milionów euro.
<a href=pinit fg en rect gray 20