Strona główna » Usługi księgowe – oferta biura GALANT w Szczecinie » Księgowość pełna

Księgowość pełna

Do ewidencjonowania operacji gospodarczych są zobowiązani właściciele wszystkich przedsiębiorstw. Nasze biuro rachunkowe ze Szczecina oferuje dwa sposoby prowadzenia takiej ewidencji: księgowość pełną oraz uproszczoną. Na wybór jednego z tych sposobów ma wpływ forma prawna prowadzonej działalności gospodarczej oraz – przede wszystkim – przychód osiągnięty przez firmę w roku poprzedzającym ten, za który zacznie obowiązywać księgowość. Jeśli przekroczył on równowartość dwóch milionów euro w przeliczeniu na złotówki, przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić pełną księgowość. Na ten najbardziej rozbudowany sposób ewidencjonowania składają się następujące usługi:

• prowadzenie ksiąg rachunkowych (główna i pomocnicze) na podstawie których obliczane są zaliczki na podatek dochodowy,

• rozliczanie PIT, VAT, CIT,

• sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych,

• prowadzenie dokumentacji w ramach obsługi kadrowo-płacowej,

• ewidencja wyposażenia oraz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

• opracowanie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczenie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,

• rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji ich przebiegów,

• obliczenie składek ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Prowadzenie księgowości uproszczonej

Z uproszczonej księgowości mogą korzystać osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył równowartości kwoty 2 milionów euro w przeliczeniu na polską walutę. Wszystkim tym podmiotom działalności gospodarczej oferujemy prowadzenie uproszczonej księgowości, która, w porównaniu z wariantem pełnym, wymaga znacznie mniej szczegółowej ewidencji.

W ramach oferty prowadzimy:

• ewidencję środków trwałych,

• ewidencję wyposażenia,

• ewidencję przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT),

• księgę przychodów i rozchodów – w przypadku opodatkowania skalą podatkową czy podatkiem liniowym,

• jeśli Klient jest czynnym podatnikiem VAT – rejestr podatku VAT od sprzedaży produktów i usług oraz zakupów,

• ewidencję przychodów – gdy mamy do czynienia z opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.