Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość to zaawansowany i dość skomplikowany, a jednocześnie precyzyjnie sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Główny zadaniem pełnej księgowości jest generowanie wszystkich informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni czasu, a także kontrola prowadzonych działań oraz analiza podjętych czynności.

Kategoria: Blog

pełna księgowość

W pierwszej kolejności pełna księgowość służy do obliczania podatku, jednak jest to tylko niewielka część prowadzonych działań, które obejmują ewidencjonowanie wszystkich kwestii finansowych danego przedsiębiorstwa. Ewidencji powinien podlegać właściwie każdy grosz przepływający przez firmę, w tym operacje bezgotówkowe. Zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych wynikają z ustaw m.in. Ustawy o Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości itd.

Kto musi prowadzić pełną księgowość?

Pełna księgowość to idealne narzędzie efektywnego zarządzania firmą, ale należy pamiętać, że działania tego rodzaju są dość skomplikowane i sformalizowane, dlatego należy oddać je w ręce profesjonalistów. Do podmiotów, które zobligowane są do prowadzenia pełnej księgowości, zaliczamy m.in.: spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowo-akcyjne. Muszą one bezwzględnie prowadzić księgi rachunkowe. Dotyczy to również osób zagranicznych i oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobligowane są również osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, partnerskie i spółdzielnie socjalne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów czy operacji finansowych przekroczyły poziom 1,2 mln euro.

Specyfika pełnej księgowości

Jak już zostało wspomniane, pełna księgowość obejmuje bardzo skomplikowane i złożone procesy. Należy m.in. utworzyć szereg kont — syntetycznych i analitycznych, kontrolować poszczególne zdarzenia w tych księgach, wypełniać obowiązki sprawozdawcze (m.in. sporządzanie sprawozdań finansowych itp.). Kluczowe znaczenie ma oczywiście profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych.

<a href=pinit fg en rect gray 20