Zawód: doradca podatkowy

Kategoria: Blog

doradztwo podatkowe

Doradca podatkowy to bardzo modny i prestiżowy zawód. Najlepsi z nich zarabiają przyjemne sumki stając się prawą ręką swoich klientów. Doradztwo podatkowe wiąż się nie tylko z fachową wiedzą o stanie prawnym i bystrym umysłem, ale również ze skrupulatnością, rzetelnością i dokładnością. Dobry doradca podatkowy jest również otwarty na pracę z ludźmi, rzeczowy i … ujmujący.

Jak zostać doradcą podatkowym?

Aby zostać doradcą podatkowym trzeba spełnić szereg wymagań. Oczywiście trzeba być pełnoletnim, mieć pełne prawa publiczne i cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Wymagana jest również co najmniej dwuletnia praktyka w zawodzie. Kandydaci na doradcę podatkowego muszą zdać skomplikowany egzamin państwowy by móc wykonywać zawód. Jednak mało kto wie, że świeżo pasowany doradca podatkowy musi złożyć uroczysta przysięgę: „Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich”.

Co dokładnie robi doradca podatkowy?

To osoba, która pomaga firmie w zakresie rozliczania spraw podatkowych. Zna wiele kruczków i zależności, które pomagają oszczędzić niemałe kwoty. Doradca sporządza różnego rodzaju zestawienia i raporty i reprezentuje firmę w sprawach podatkowo-księgowych. Wielu doradców świadczy też usługi kadrowo-płacowe. Obejmując pieczę nad nowa firmą musi szczegółowo zagłębić się w jej księgi rachunkowe i poznać styl zarządzania finansami, a także zrobić szczegółowe wywiady z pracownikami księgowości. Wtedy może zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania i wskazać potencjalne zagrożenia danej polityki finansowej. Doradca często otrzymuje pełnomocnictwo by oficjalnie reprezentować firmę w urzędach i sądach.

<a href=pinit fg en rect gray 20