Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona to zestaw podstawowych, prostych zasad gromadzenia informacji finansowych do dyspozycji władz skarbowych.

Kategoria: Blog

księgowość uproszczona

Ten rodzaj określania zobowiązań podatkowych dotyczy przede wszystkim małych przedsiębiorstw. Podstawową czynności uproszczonej księgowości jest obliczanie i kontrolowanie podatku. Prowadzenie księgowości w zakresie uproszczonym bardzo często zlecane jest zewnętrznym biurom rachunkowym.

Kogo dotyczy księgowość uproszczona?

Z księgowości uproszczonej mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i spółdzielnie socjalne, których przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1,2 mln euro (po przekroczeniu tego limitu konieczne jest prowadzenie pełnej księgowości).

Formy uproszczonej księgowości

Firmy, które chcą rozliczać się przy pomocy uproszczonej księgowości, mają do wyboru trzy podstawowe formy, czyli:

  • Ryczałt ewidencjonowany

Przedsiębiorca nie uwzględnia w rozliczeniu żadnych kosztów, ponieważ nie może ich sobie odliczyć, i płaci stałą stawkę podatku od całości przychodu. Stawki są niższe niż w przypadku skali podatkowej, jednak brak rozliczenia kosztów przychodu powoduje, że jest to forma opłacalna wyłącznie w określonych sytuacjach. Można wybrać ryczałt również wtedy, gdy przedsiębiorstwo spełnia określone warunki w obszarze swojej działalności.

  • Kartę podatkową

Dostępna jest tylko dla niektórych podmiotów gospodarczych. Stawka podatku w przypadku karty podatkowej uzależniona jest od wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność (ilość mieszkańców) i od tego, czy i ilu pracowników jest zatrudnionych w danej firmie. Stawkę odczytuje się z tabelki i jest niezależna od osiąganego przychodu.

  • Księgę Przychodów i Rozchodów

To bez wątpienia najpopularniejsza forma prowadzenia księgowości przez firmy, głównie przez jednoosobowe działalności gospodarcze. Podatek opłacany jest adekwatnie do osiąganych zysków (przychód pomniejszony o koszty). Podatnik może rozliczać się przy pomocy skali podatkowej (18% i 32%) lub przy pomocy stawki podatku liniowego (19%).

 

<a href=pinit fg en rect gray 20