Rola księgowości w prowadzeniu przedsiębiorstwa

Kategoria: Blog

księgowość

Działalność firmy wiąże się z aktywnością na wielu obszarach. Każde przedsiębiorstwo musi dbać o aktywne promowanie swoich usług i docieranie z ofertą do coraz to nowych klientów. Konieczne jest zapewnienie dobrze funkcjonującej sprzedaży, a także dbanie o jakość produkowanych wyrobów lub oferowanych usług. Liczy się również planowanie rozwoju, poszukiwanie nowych propozycji asortymentowych, które można zaproponować klientom. Ważnym obszarem działania firmy jest również prowadzenie księgowości i stosowanie się do wszystkich regulacji związanych z przepisami prawa pracy. Sprawdźmy, jakie znaczenie ma właściwe prowadzenie księgowości dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Znaczenie księgowości dla funkcjonowania firmy

Każda firma ma obowiązek prowadzenia księgowości w formie, która zależy od jej statusu prawnego oraz osiąganych przychodów. W przypadku spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw o obrotach przekraczających równowartość 2 mln euro będzie to pełna księgowość. Podmioty nieuzyskujące tak dużego obrotu mogą wybrać księgowość w formie uproszczonej. Niezależnie jednak od tego, jaki rodzaj księgowości będzie obowiązkowy dla danej firmy, wszystkie zapisy muszą być rzetelne i w pełni oddawać przeprowadzane przez firmę transakcje i działania. Rolą księgowości jest więc bardzo precyzyjne ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych związanych z uzyskiwanymi przychodami i generowanymi kosztami.

Rzetelne gromadzenie danych o funkcjonowaniu firmy pozwala na prawidłowe naliczanie podatków i rozliczanie się z fiskusem. Dzięki temu firma unika możliwych kar za unikanie płacenia podatków lub za ich niewłaściwie obliczoną wysokość.

Prawidłowo prowadzone zapisy księgowe są także źródłem informacji o kondycji przedsiębiorstwa. Pozwalają nie tylko na sporządzenie bilansu lub rachunku zysków i strat, ale również m.in. na prowadzenie analizy wskaźnikowej pokazującej najważniejsze parametry związane z zyskownością firmy, jej stanem obecnym i perspektywami na przyszłość.

Informacje uzyskiwane za sprawą rzetelnej księgowości są również podstawą do ubiegania się o zewnętrzne finansowanie rozwoju firmy lub bieżącej działalności. Na podstawie  gromadzonych przez księgowość informacji są bowiem sporządzane wnioski kredytowe czy informacje dla potencjalnych inwestorów.

<a href=pinit fg en rect gray 20