Częste błędy popełniane przy rozliczaniu podatków

Kategoria: Blog

rozliczanie podatków

Rozliczenia podatkowe wymagają szczególnej staranności, jednak każdemu mogą zdarzyć się różnego rodzaju pomyłki. Nie zawsze dotyczą one wysokości zobowiązania podatkowego, zdarzają się też różnego rodzaju uchybienia formalne. Warto pamiętać o tym, że w przypadku, gdy dostrzeżemy swój błąd, powinniśmy podjąć odpowiednie kroki zmierzające do jego naprawienia. W przypadku niepoprawnie wypełnionej deklaracji podatkowej wystarczy złożenie odpowiedniej korekty, źle wypisana faktura może wymagać wystawienia faktury korygującej. Błędy przy rozliczaniu podatków, których nie zauważymy w porę, mogą nas jednak drogo kosztować. W przypadku złego naliczenia należnych kwot zostaniemy obciążenie odsetkami, w wielu przypadkach może też grozić nam grzywna. Zobaczmy, w jakich obszarach najczęściej zdarzają się błędy.

Do najczęstszych pomyłek dochodzi przy wypełnianiu różnych formularzy. Większość programów księgowych, które są używane do rozliczania podatków, korzysta z wcześniej zapisanych danych i wstawia odpowiednie informacje w miejscach, gdzie są potrzebne. Zdarza się jednak, że przez pomyłkę wpisujemy w danych programu niepoprawny adres czy robimy literówkę w nazwisku. W takim przypadku błąd będzie powielany na wszystkich sporządzanych dokumentach. Jeśli dotyczy on danych, które są używane do identyfikacji podatnika, np. numeru NIP lub PESEL skutki mogą być poważne, ponieważ urząd nie odnotuje wpłynięcia określonego dokumentu.

Bardzo częstym błędem przy sporządzaniu rozliczeń podatkowych są omyłki we wpisywanych kwotach. Postawienie przecinka w złym miejscu może sprawić, że nasze zobowiązania zostaną wyliczone nieprawidłowo. W przypadku, gdy spowoduje to nadpłatę, będziemy mogli ją rozliczyć sporządzając odpowiednią korektę. Gorzej jednak, jeśli wskutek pomyłki zaniżymy kwotę naszego zobowiązania. W najlepszym razie będzie się to wiązało z koniecznością zapłaty odsetek, a w najgorszym może nas czekać grzywna i kontrola z urzędu skarbowego.

Często popełnianym błędem w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest zaliczanie w koszty wydatków, które nie powinny być uznane za koszt. Może to dotyczyć np. kwot poniesionych na cele, które nie wiążą się z prowadzoną działalnością lub trudno nam będzie udowodnić ich związek z prowadzoną działalnością i osiąganym dochodem.

Odrębną kategorią błędów są w przypadku prowadzenia własnej firmy błędy spowodowane niewłaściwą interpretacją przepisów. Może to dotyczyć np. objęcia wykonanej usługi niewłaściwą stawką podatku VAT.

Najlepszą metodą na unikniecie podobnych kłopotów i przykrych konsekwencji jest korzystanie z usług sprawdzonego biura rachunkowego.

<a href=pinit fg en rect gray 20