Czym jest ryczałt ewidencjonowany?

Kategoria: Blog

ryczałt ewidencjonowany

Niejedna osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną, partnerską lub cywilną zetknęła się z pojęciem ryczałtu ewidencjonowanego, a nawet jeśli nie, to nigdy nie jest za późno, aby odkryć, co za tym pojęciem stoi i jakie może przynieść korzyści przedsiębiorcy. Bez wsparcia profesjonalnego biura księgowego, zwykłemu przedsiębiorcy ciężko jest się odnaleźć w świecie polskich podatków i formalności. W niniejszym artykule podpowiemy, czym jest ryczałt ewidencjonowany i komu on przysługuje.

Ryczałt ewidencjonowany w kilku słowach

Ogólnie rzecz ujmując, jest to preferencyjna forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podstawą opodatkowania jest przychód, który przedsiębiorca osiąga, bez uwzględnienia kosztów, które ponosi. Aby móc się rozliczać tą metodą, należy prowadzić księgi ewidencyjne, które będą dokumentowały uzyskane przychody. Przed rozpoczęciem działalności lub najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu trzeba złożyć pisemne oświadczenie dotyczące wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego lub wybrać odpowiednią formę opodatkowania na wniosku CEIDG-1. Stawki ryczałtu w 2019 roku wynoszą 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17%, 20% i uzależnione są od rodzaju prowadzonej działalności.

Czy to się opłaca?

Warto rozważyć tę formę opodatkowania. Do zalet możemy zaliczyć niewysokie stawki podatku, prostą księgowość oraz rozliczanie się z fiskusem w okresach kwartalnych. Wadą może być to, że nie przysługuje ulga na dziecko czy wspólne rozliczanie ze współmałżonkiem. Jednak pamiętaj, Twoja decyzja musi być świadoma, ponieważ jeśli zdecydujesz się rozliczać ryczałtowo, to nie można z tej formy zrezygnować w ciągu roku. Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z ekspertem.

Ryczałt ewidencjonowany nie dla każdego

Nie każdy może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym z 1998 roku z grona uprawnionych podatników wyklucza się między innymi tych, którzy prowadzą apteki, lombardy, działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, czy tworzą wyroby opodatkowane akcyzą.

Na koniec pamiętaj o limicie!

Istnieje coś takiego jak limit ryczałtu ewidencjonowanego, który wyrażony jest w euro i jest przeliczany na złotówki zgodnie z kursem NBP ogłaszanym na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy. W 2019 roku podatek w formie ryczałtu od przychodów mogą wybrać ci przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali:
• przychody z działalności wykonywanej samodzielnie, w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych wysokości nieprzekraczającej 250 tysięcy euro,
• w przypadku podatników uprawnionych do kwartalnego rozliczenia podatku limit wynosi 25 tysięcy euro.

<a href=pinit fg en rect gray 20