Czym jest obsługa płacowa?

Kategoria: Blog

stos folderów płac i wynagrodzeń

Zatrudnianie pracowników wymaga prowadzenia działu, zajmującego się obsługą kadrową i płacową. Utrzymanie takiego wewnętrznego działu lub własnej kadrowej to często spory koszt, zwłaszcza dla małych i średnich firm. Dlatego coraz powszechniejszy staje się outsourcing usług kadrowo-płacowych. Na czym to polega?

Na czym polega obsługa kadrowa i płacowa?

Korzystanie z zewnętrznej obsługi kadrowo-płacowej polega na zleceniu doświadczonemu biuru rachunkowemu prowadzenia rzetelnej i starannej dokumentacji personalnej zatrudnionych pracowników, w tym dokumentów rekrutacyjnych, umów o pracę, dokumentów kadrowych, związanych z urlopami, zwolnieniami czy skierowaniami na badania do medycyny pracy. Obsługa kadrowo-obejmuje także prowadzenie ewidencji czasu pracy i ustalanie wysokości wynagrodzenia.

W ramach prowadzenia obsługi płacowej, biuro zajmuje się rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, tworzeniem zestawień finansowych, wydawaniem świadectw pracy, zaświadczeń, ustalaniem praw do różnych finansowych świadczeń, odszkodowań czy odpraw. Biuro jest również odpowiedzialne za kontakt i współpracę z Urzędem Skarbowym w zakresie spraw pracowniczych.

Zalety korzystania z obsługi kadrowo-płacowej

Główną zaletą korzystania z outsourcingu obsługi płacowej i kadrowej są niewątpliwie niższe koszty, niż w przypadku utrzymania własnego działu kadr. Obniżenie kosztów administracyjnych pozwala na relokację zaoszczędzonych pieniędzy w bardziej rozwojowe działy przedsiębiorstwa i zwiększenie jego konkurencyjności.

Ponadto obsługa kadrowo-płacowa prowadzona jest tylko przez doświadczonych księgowych, posiadających aktualną wiedzę z zakresu prawa pracy i podatkowego. Gwarantuje to rzetelne, prawidłowe, terminowe sporządzanie dokumentacji oraz jej przesyłanie do właściwych urzędów.

<a href=pinit fg en rect gray 20